Papa Pio Xii - Eugenio Pacelli   E-mail "cfmssc@corredentrice.it"   Ecce Fiat Magnificat   Benedictus XVI - Joseph Ratzinger

Congregazione

Figlie Maria SS. Corredentrice

Home Su News Contatti Ricerca Sommario

Biografinė
Su Biografinė Malda

 

Congregazione Figlie di Maria SS. Corredentrice - Congregation Daughters of Mary, the Most Holy, Co-Redemptrix

Home
Su

Sito ufficiale della Santa Sede

L'Osservatore Romano Quotidiano ufficiale della Santa Sede

Radio Vaticana - La voce del Papa

Chiesa Cattolica Italiana Sito ufficiale della C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana)

Sir - Agenzia Servizi Informazione Religiosa

Sat2000 - Il Network radio-televisivo via satellite dei cattolici italiani

Avvenire - Quotidiano nazionale d'ispirazione Cattolica

RAI "A Sua Immaggine" - Il sabato: dalle 17.10 alle 17.40 1^ parte: A sua immagine e 2^ parte: A Sua immagine – Le Ragioni della Speranza - La domenica: il settimanale di comunicazione religiosa - Gli speciali: In onda nelle festivitŕ piů importanti

Almo Collegio Capranica

Amici del Seminario di Milano - Seminario Arcivescovile Pio XI (Venegono Inferiore) e Seminario S. Pietro Martire (Seveso)

Missioni Consolata

Famiglia Cristiana

Centro Sportivo Italiano - Dai Valore allo SPORT

L'Avvenire di Calabria - Settimanale delle Diocesi di Reggio Calabria - Bova (RC) - Locri (RC) - Gerace (RC)

Lista dei Siti Cattolici in Italia a cura di Francesco Diani

Totus Tuus Network

Noi Cattolici - Portale Cattolico Italiano

Dievo tarnaitč Rosella Stŕltari

Dievo tarnaitč Rosella Stŕltari

Gimė Antonimina (Reggio Calabria)

1951 gegužės 3d.

Mirė Palermo (Sicilia)

1974 sausio 4d.

Dievo tarnaitės Rosella Stŕltari biografinė apybraiža

Be jokios abejonės, Rosella Stŕltari galima apibūdinti savo laiko ir Pietų Italijos aplinkos, kur gimė ir gyveno, dukterimi.

            Vienoje iš sunkiai prieinamų vietovių, pavadinta Cacciagrande, Antonimina (RC) miesto kvartale, užsidaro ir praeina kaip ramus vėjas šios švelnios mergaitės gyvenimas. Būtent Cacciagrande yra verta nuostabaus žvilgsnio, nes čia 1951 gegužės 3d. Antonio ir Maria Reale šeimoje gimsta trečias vaikas, mūsų Rosella.

            Kelių mėnesių bėgyje, tą kraštą prislegia potvynio ir skurdo padariniai. Stŕltari šeima yra priversta bėgti ir rasti prieglaudą Marrapodi gatvėje, o paskui Littorio gatvėje Antonimina (RC). Rosella turėdama tik du metukus ir penkis mėnesius tragiškai netenka mamos, kuri miršta nuo atsitiktinio kritimo.

             Palikusi našlaitė, mažoji mergaitė yra priimama į Locri "Scanapieco" institutą, kur praleidžia keturiolika savo gyvenimo metų.

            Rosella vaikystės ir paauglystės metai yra pažymimi kančia, netektimi ir tuštuma. Tai sąlygoja giliai mergaitės sielą bei ją padaro labai jautria. Susilpnėja jos sveikata. Būdama 16 metų, apie tai ji prabyla prisimindama savo praeitį:

 «Kai buvau dar vaikas man atrodė, kad jau nugyvenau užtektinai, kad buvau didelė ir nereikėjo kitų pagalbos, bet visai net nepagalvojau, kad skausmas gali brandinti mano metus».

 Baigusi pagrindinę mokyklą Locri (RC), Rosella yra perkeliama į Reggio Calabria, kur darbuojasi Švč. Mergelės Marijos Gelbėtojos Dukterys. Dukterų dėka yra įsteigiami Šeimos namai, į kuriuos yra priimamos merginos likusios našlaitėmis, kurioms yra reikalinga materialinė ir dvasinė pagalba.

 1965 spalio 15d., įėjus į naująjį institutą, Rosella yra skatinama atgaivinti šviesą, tvarką ir kryptį link natūralių vertybių, kurios yra paslėptos jos sielos gelmėse kaip brangiausi perlai. Ten ji gyvens arti švento kunigo širdies, tėvo Vittorio Donte Forno, šios religinės kongregacijos įsteigėjo bei jo pagalbininkės ponios Maria Salemi, įsteigimo projekto bendrininkės. Šios dvi asmenybės su išmintimi lydės ją jos askėzės ir mistikos kelionėje.

Naujoje aplinkoje, kuri dvelkia maloningumu ir priimtinumu, Rosella pabaigia savąsias studijas gaudama Ūkio sektoriaus bei pradinių klasių mokytojos diplomą.

 Rosella neišsiskiria iš kitų bendraamžių, gyvena savąjį gyvenimą su bendruomenės sunkumais ir džiaugsmais ir prisipažįsta turinti sunkų charakterį. Dažnai save apibūdina kaip "laukinukę". Viduje, ji ne tik išsiskiria iš kitų, bet kartu apreiškia išskirtinį temperametrą, sugebėjimą susikontroliuoti ir nepavargstantį troškimą aukotis. Nemėgsta kreipti į save kitų dėmesio, nes apie tai ji patvirtina savajame dienoraštyje, jau būdama paaugle:

 «O mano Dieve, padaryk kad mano gyvenimas šioje žemėje nebūtų rūpinimasis savimi pačia».

 Tai simboliškas sakinys, kuris paženklina jos dvasinį gyvenimą. Tėvas Graziano Pesenti, vienuolis karmelitas, apie ją paliūdija: «Šypsena, veido ramumas buvo tarsi kontūrai, kurie žymėjo ją esant švelnios ir jautrios sielos».

 Rosella išpažįsta, kad turi skausminga santykį su instituto valdžia, nes anot jos, turėdama patį blogiausią charakterį nesugeba išreikšti tai ko norėtų balsu, ir visuomet pasikliauja rašytiniu dokumentu, kuris gali jai padėti jos dvasiniame gyvenime.

 Dvi mažos mintys motivuoja šį jos pasirinikimą: pirmąją mintį paliūdija 1968 metų laiškas rašytas tėvui Forno, kuomet jai buvo tik 17metų:

 «Brangusis tėve, aš noriu, kad Jūs taptumėte mano dvasios tėvu, kad pažindamas mano sielos gelmes, Jūs galėtumėte išrauti bet kokį blogį, kuris mažų mažiausiai gali trikdyti mano sielą ir atitolinti ją nuo tikrosios Šviesos, kuri yra Jėzus".

 Dar vėliau, tais pačiais metais, namų vedėjai rašys:

 «Visą save noriu pavesti Jums, noriu, kad Jūs mane išmokintumėte pamylti Jėzų, Jį sekti ir visa savo esybę būti Jo».

             Meilė – Šviesa: Rosella šnektoje du raktiniai žodžiai, kurie susikryžiuoja ir vienas kitą vejąsi, be sustojimo iki begalybės.

 Viena žymi rašytoja Maria Papasoli, savo studijoje apie Rosella dvasingumą, išreiškia jos santykį su anapus:

 «Šis santykis, ryšys mums turi būti atskaitos taškas, tam kad galėtume sekti iš arčiau mažo gyvenimo kelionę ir ne mažos sielos, bet vienintelio gyvenimo be nieko su išorinę autobiografijos apybraiža, jei ne monotoniškos kasdienybės, kuri pasikartoja veiksmais ir prisitaikymais, kurie visgi žadino joje gyvą ir gilų susiklausymą, kaip bet kuris įvykis galėjo padaryti».

 Pavyzdyniai yra ištikimybės, pagarbos, visapusiško atsidavimo ir atviro gerumo jausmai, kurie padėjo augti Rosella auklėtojų atžvilgiu: jos parašyti laiškai dvelkia begaliniu paprastumu, gyvenimiškais konkrečiais pavyzdžiais, kuriais parodo kaip ji tiki Jėzaus žodžiais užrašytais Luko Evangelijoje (10,16): «Kas jūsų klauso, manęs klauso ».

Jau nuo pat vaikystės, Rosella išgyvena atvirą ir didelį pamaldumą Dievo Motinai: kiekvienas bėgimas prie Švč. Mergelės kojų, jos yra išgyventas su matomu ir išskirtinių užsidegimu. Kiekvienas laiškas ar dienoraščio puslapis yra pradedamas Dangaus Motinos pasveikinimu: Ave Maria. Štai viena iš jos nesuskaičiujamų prašymų:

«Dovanok man daug daug Meilės, o Švč. Mergele Marija, Skaisčios Meilės, kuri sieloje paliktų Tavo Jėzaus žymę».

Panašėjimas į Kristų – tai nuolatinis skausmas Rosella gyvenime. Ji pati tai patvirtina:

 «Mano paslėpto skausmo, jo niekas nemato, bet vienodai jis mane kamuoja».

 Labai aštri kančia sustiprina ir apvalo Rosella dvasią, ir paruošia ją link stačių ir skardžių laiptų. Štai vidinio sopulio intensyvumas:

 «O Jėzau, kur esi, kuomet aš jaučiuosi siaubingai ir šiurpulingai viena? Kodėl tu slepiesi?»

        Rosella visada kreipė savo žvilgsnį link aukštesnių vertybių, link besitęsiančio pakylėjimo, ir brandino savo širdyje troškimą apkabinti religinį gyvenimą.

             Tėvas Carlo Cremona su šiais terminais užanspauduoja Rosella ketinimą:

        «Rosella keliavo žymėdama taką savo laukiniame jausmingume, ji buvo įsimylėjusi Jėzų kaip mistikė».

        Brabėgus dideliais žingsniais numatytam laikotarpiui, 1973 liepos 2d. Rosella sieloje prasiveržia džiūgi džiaugsmo giesmė, nes kaip tik su šia diena ji ne tik priima amžinuosius įžadus, bet ir pagaliau gali ištarti Jėzui savąjį Taip visa stiprybe, garbe ir šlove:

         «Šis TAIP, kuris mane sujungė mane per amžius su Tavimi, jį noriu skelbti su didingumu, su kilnumu, be jokių sąlygų, nes šis TAIP yra mylimas Tavęs ir Tavo Kryžiaus».

 Galiausiai Rosella prisiriša prie Švč. Mergelės Gelbėtojos Dukterų dvasingumo: formuoti sielas, kurios aukojasi už kunigystės kilnumą, pagal Švč. Mergelės Marijos Gelbėtojos elgesį, kuris galiausiai pasireiškia atitrūkime nuo pasaulio ir tyloje, kontempliacijoje, bei darbe siekia pažinti, priimti ir aukotis Dievo valiai.

 Rosella turėdama tik 22 metus ir likus dviem mėnesiams iki iškėliavimo pas Dangiškąjį Tėvą bei tikėdama tuo, kad sekti Kristų radikaliu būdu reiškia "išsirengti" iš visko ir visų, su tipišku moters brandumu įeiti į Šv. Dvasios paruoštus kelius, palieka dvasinį testamentą:

 «Rosella, jei tu esi visą save paaukojusi Jėzui, turi žinoti, jog viską gali rasti tik Jėzuje, nes tai ką rasi būdama toli nuo Jėzaus, bus niekas».

 

 

Indirizzo - Address

Casella Postale/P. O Box N. 257

C.A.P./Zone Code International - 89100

Cittŕ/City - Reggio di Calabria (RC) - Italy

 

Inviare a webmaster (Giobar) un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Ultimo aggiornamento: lunedě 25 maggio 2009 00.09.08 +0200
Copyright © 11 agosto 2000 - 2009 Congregazione Figlie Maria SS. Corredentrice
 Tutti i marchi citati in queste pagine sono Copyright © dei rispettivi proprietari

 Internet Iexplporer 8 Sito ottimizato per "Mozilla Firefox"